Satrlend s.r.o. je člen SATRLEND GROUP, firmy, která vyrostla z malého podniku dovážejícího výrobky z plastů ze Saudské Arábie výrobcům a distributorů působícím po celé Evropě.

Historie firmy sahá k roku 1988 a od té doby se neustále rozvíjí díky investicím do rozvoje výroby a rozšiřování oblastí importu. Společnost přesídlila do České republiky s ohledem na polohu státu ve střední Evropě a skvělé lokalizaci, jíž probíhají hlavní obchodní trasy dosahující do celého evropského kontinentu.

Investice do rozvoje výroby vedla k úplné automatizaci výrobních linek, což se odráží v produktech nejvyšší kvality. Navíc jsou naše výroby příznivé pro celé okolí a celý výrobní proces se vyznačuje naprostou absencí kontaminace životního prostředí.

Náš sortiment je uzpůsoben potřebám zákazníka, což nám umožňuje rozšířit činnost a navýšit počet obchodních parnerů, s nimiž se snažíme tvořit dlouhodobé a poctivé obchodní vztahy.

Více než 800 obchodních partnerů představuje nejlepší důkaz našich obchodních dovedností a profesionality. Naše strategie spočívá v dalším rozvoji a nárůstu ekonomické činnosti v souladu s nároky trhu, s obzvláštním důrazem na osobní rozvoj a společenskou zodpovědnost podnikání.